Seanca nr.34 – 26.10.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 34-të e mbajti me datë 26.11.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhidimi i parë i seancës së 32-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 16.10.2023.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 33-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 16.10.2023.
  3. Propozim – vendim për moshapjen e konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim televiziv në nivel shtetëror nëpërmjet multipleksit dixhital tokësor.
  4. Propozim vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të SHTR LLAJF RADIO.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility