Seanca nr. 35 me date 12.06.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele séance nr. 35 do ta mbaje me date 12.06.2014 (e enjte) me fillim prej ora 10:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele séance nr. 35 do ta mbaje me date 12.06.2014 (e enjte) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 35 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 04.06.2014.

2. Ribalanc i planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014, me propozim vendim.

3. Plotësimi i planit vjetor për furnizime publike në vitin 2014 i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (tekst i pastruar) nr. 01-525/1 me datë 24.01.2014.

4. Raport nga monitorimi i jashtëzakonshëm i servisit programor të NP RADIO TELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup, Radio Maqedonase servisi i parë programor, transmetuar me datë 7 maj 2014.

5. . Raport nga monitorimi i jashtëzakonshëm i servisit programor të NP RADIO TELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup, Radio Maqedonase servisi i tretë programor, transmetuar me datë 7 maj 2014.

6. Raport nga monitorimi i jashtëzakonshëm i servisit programore të SHTR Radio KANAL 77 Shtip, transmetuar me datë 7 maj 2014.

7. Raport nga monitorimi i jashtëzakonshëm i servisit programor SHTR RADIO ANTENA 5 Shkup, transmetuar me datë 7 maj 2014.

8. Raport nga monitorimi i jashtëzakonshëm i servisit programor të SHTR RADIO MAQEDONIA E LIRË Shkup, transmetuar me datë 8 maj 2014.

9. Kërkesë nr. 11-261 me datë 02.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 6 të SHTR operator i rrjetit kabllor ALTRA SAT 200 Ohër.

10. Kërkesë nr. 11-264 me datë 04.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 7 të SHTR – operator i rrjetit kabllor GIV Gostivar.

11. Kërkesë nr. 11-264 me datë 04.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor GIV Gostivar.Accessibility

Accessibility