Seanca nr. 37 me datë 18.06.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 37-të do ta mbaje me datë 18.06.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 37-të do ta mbaje me datë 18.06.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 12:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 35 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 12.06.2014.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 36 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 13.06.2014.

3. Informacion për harxhimin e mjeteve të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me propozim vendimin e Qeverisë së Republëikës së Maqedonisë nr.42-1832/1 me datë 17 shkurt 2014.

4. Informacion në lidhje me realizimin e mbikëqyrjes së punës së operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik Shoqëria për telekomunikacion SPAJDER NET Gjevgjeli me datë 12.06.2014.

5. Informacion në lidhje me realizimin e mbikëqyrjes së punës së operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik Shoqëria për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli me datë 12.06.2014.

6. Propozim – vendim për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

7. Kërkesë nr. 11-266 me datë 10.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operator kabllor KABELKAL eksport-import Kërçov, për Kërçov me filialet Strugë, Dibër, Zhelinë dhe Tearcë.

8. Kërkesë nr. 11-267 me datë 11.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime IP SISTEMS eksport-import Kumanovë.

9. Kërkesë nr. 11-267 me datë 11.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor digjitale nr. 1 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime IP SISPETMS eksport-import Kumanovë.

10. Kërkesë nr. 11-268 me datë 12.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 10. 10 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive televizioni kabllor VINSAT KABEL.

11. Kërkesë nr. 11-270 me datë 12.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive operatori kabllor SANET KABELSAT Vinicë.

12. Kërkesë nr. 11-270 me datë 13.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive – operatori kabllor FILADELFIJA – 2002 Koçani.

13. Kërkesë nr. 11-270 me datë 13.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor digjital nr. 9 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive – operatori i rrjetit kabllor FILADELFIJA – 2002 Koçani.

14. Kërkesë nr. 11-271 me datë 13.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 9 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive operator i rrjetit kabllor KABEL RIZ Koçani.

15. Kërkesë nr. 11-271 me datë 13.06.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive KABEL RIZ Koçani.

16. Raport nga EMC Innovation Day 2014 konferencë, e mbajtur me datë 04.06.2014, e përgatitur nga Argjend Xhelili.

 17. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility