Seanca nr 38- të mbajtur më 13.09.2012

Seanca e 38-të e KRD më 13.09.2012 ( e ejte), me fillim prej orës  12:00, me sa vijon:

Rend dite:

1.    Miratimi i procesverbalit  nga mbledhja e 38-të e Këshillit , e mbajtur më 10.02.2012, e cila kishte 7 vazhdime, të mbajtura  nga 06 prilli 2012 deri më 16 gusht 2012.

 

 

2.    Ndryshimi i planit financiar të Këshillit për Radio Difuzion për vitin 2012

 

3.    Ndryshimi dhe plotësimi i planit vjetor  për  furnizime publike në vitin 2012, të Këshillit për Radio Difuzion të Republikës së Maqedonisë (Tekst i pastruar) nr.01.440/1 nga 24.08.2012.

 

4.    Informacione në lidhje me kërkesën e P. Nikollov në lidhje me ritransmetimin programeve televizive të shërbimeve BOM dhe K-15  mjuzik.

 

5.    Propozim-mendimi sipas draftit të dorëzuar  të strategjisë nacionale për zhvillimin e kulturës në periudhën prej vitit 2012- 2017.

 

6.    Propozim –vendime për nevojat e prokurimit  të Këshillit për Radio Difuzion të R Maqedonisë.

 

7.    Informatë për procedurën për shitjen e veturës zyrtare, markë Opel, dhe  për sjelljen e vendimit për shitjen e veturës zyrtare markë Lançia, në pajtueshmëri me ligjin për shfrytëzimin dhe dispozicionin me gjërat e organeve shtetërore.

 

8.    Propozim-vendim për publikimin e lajmërimit për punësimin e një Punëtorit në recepcion në Sekretariatin e Këshillit për Radio Difuzion të Republikës së Maqedonisë.

 

9.    Të ndryshme.Accessibility

Accessibility