Seanca nr. 4 – 08.02.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 4-ët e mbajti me datë 08.02.2021 me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i proces-verbalit nga seanca e 3-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 02.02.2021.
  2. Propozim-Vendim për miratimin e Raportit dhe Listat e Regjistrit nga Regjistrimi i kryer të mjeteve, obligimeve dhe arkëtimi i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2020.
  3. Të ndyshme.


Accessibility

Accessibility