Seanca nr. 40 – 21.12.2023

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 40-të e mbajti me datë 21.12.2023 (e enjte) me fillim prej ora 13:00 në hapësirat e Agjenciasë Агенцијата.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 9-të publike e Këshillit të Agjencië për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 12.12.2023.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 39-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 12.12.2023.
  3. Propozim-plani vjetor për kryerje të mbikëqyrjes programore për vitin 2024.
  4. Propozim-plani vjetor për kryerje të mbikëqyrjes administrative për vitin 2024.
  5. Propozim-programi i punës së Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2024 (me Propozim-programin e aktiviteteve të planifikuara dhe Propozim-planin financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2024).
  6. Propozim-plani strategjik i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2024-2028.
  7. Propozim-plani vjetor për parandalimin e korrupsionit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2024.
  8. Propozim-plani vjetor për vlerësimin e rreziqeve nga korrupsioni të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2024.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility