Seanca nr 40-të mbajtur më 24.09.2012

 

Seanca nr 40- të e 24.09.2012 me fillim prej ora 14:00

 

Rendi i  ditës

 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e 35-të e Këshillit, e mbajtur më 31.08.2012.

 

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja (Solemne) e Këshillit, e mbajtur më 05.09.2012.

 

3. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e 37-të e Këshillit , e mbajtur më 04.09.2012.

 

4. Informacion mbi pagesën e tatimit  për licencë për të  kryer veprimtari radiodifuzive nga ana e shoqatave radiodifuzive për të cilat është iniciuar procedurë për marrjen e licencës për të kryer veprimtari radiodifuzive.

 

5. Informacion në lidhje me përgjigjen e gatshme për letrën e përgatitur nr. 03-4718 prej (17.09. 2012) prej TRD Kanal 77 DOOEL Shtip.

 

6. Informacion në lidhje me Lutjen e punëtorit në recepcion, Radmilla Ivanovska, nr. 04-4690 prej 14.09.2012.

 

7. Raport nga monitorimi i shërbimeve programore TRD TV 24 Lajme.

 

8.Raport nga monitorimi i shërbimeve programore TRD TV Alfa transmetuar më 8 gusht 2012.

 

9. Raport nga monitorimi i shërbimeve programore TRD TV Sitell 3.

 

10. Raporte nga monitorimi i shërbimeve programore TRD TV Kanal 5Plus i transmetuar më 8 gusht 2012.

 

11. Raporte nga monitorimi i shërbimeve  programore TRD  TV AB Kanal i transmetuar më 15 gusht 2012.

 

12. Raporte nga monitorimi i shërbimeve programore TRD Nasha TV transmetuar më 8 gusht 2012.

 

13. Raporte nga monitorimi i programeve TRD TV Sonce i transmetuar më 14 gusht 2012.

 

14. Informata lidhur me procedurat e filluara paraprake për të shqyrtuar kushtet për hapjen e procedurës së falimentimit dhe procedurat e hapura të falimentimit / propozime për hapjen e procedurave të falimentimit ndaj subjekteve të transmetuesve, ndërmarrjet publike radiodifuzive   dhe operatorët e rrjeteve publike të komunikimit, të publikuara në “Gazetën Zyrtare të RM” në muajin shtator 2012.

 

15. Informacion për përmbushjen e masave të theksuara në mbledhjen e 31 të Këshillit.

 

16. Analizim i strukturës së punëtorëve në industrinë radiodifuzive në vitin 2011.

 

17. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility