Seanca nr. 6 me datë 21.08.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr 6-të do ta mbaje me datë 21.08.2014 (e enjte), me fillim prej ora 14:00.


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr 6-të do ta mbaje me datë 21.08.2014 (e enjte), me fillim prej ora 14:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 5 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 31.07.2014.

2. Propozim për nisjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë raidodifuzive të SHTR Produksioni LGN import-eksport Negotinë.

3. Propozim për miratimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e furnizimit mirëmbajtje dhe rregullimi e 2 (dy) veturave zyrtare të ASHMA-së, me propozim vendim për nevojë të furnizimit publik.

4. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility