Seanca nr. 7 me datë 27.08.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 7-të do ta mbaje me datë 27.08.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 12:00.

Rendi i ditës

1 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 5 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 21.08.2014

2. Propozim-Rregullore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizule- Propozimet e dhe komentet e arritura pas Draft-Rreullores për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe qëndrimi i Agjencisë në bazë të të njëjtave.Accessibility

Accessibility