Seanca nr. 8 me datë 05.09.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr 8-të do ta mbaje me datë 05.09.2014 (e premte), me fillim prej ora 14:00

Rendi i ditës

1 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 7-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 27.08.2014, për të cilën kishte edhe një vazhdimësi, e mbajtur me datë 29.08.2014.

2. Propozim- vendim për publikimin e konkursit publik për zgjedhjen e drejtorit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

3. Propozim- vendim për publikimin e konkursit publik për zgjedhjen e zëvendësdrejtorit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Propozim- vendim për formimin e komisionit për evoluimin e kandidatëve të paraqitur pas publikimit të konkursit për zgjedhjen e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

5. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e vendimit për sanimin nga të reshurat në 1 (një) zyrë në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility