Seanca publike nr.2 – 15.04.2022

image_pdfimage_print

Këshilli i Agejncisë për shërbime mediatike audio dhe audiovozuele seancën e 2-të publike e mbajti më 15.04.2022, me filim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep, për veprimtarinë e medias në lidhje me procedurën e inicuar për marjen e lejes.
  2. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility