Seanca publike nr. 2 – 15.04.2022

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep, për veprimtarinë e medias në lidhje me procedurën e inicuar për marjen e lejes.
  2. Të ndryshme.

Përktheu:Antoneta ShabaniAccessibility

Accessibility