Seanca publike nr.7 – 17.8.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 7-të publike e mbajti me datë 17.08.2022 me fillim në ora 16:00

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria tregtare radiodifuzive televizioni IRIS SHPK Shtip, për veprimin e mediumit lidhur me procedurën e inicuar për marrjen e lejes.
  2. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility