Seancë publike e Këshillit të radiodifuzionit me temë ” Gjinitë dhe mediat”

Këshilli i radiodifuzionit më 11 nëntor 2013 (e hënë), në Klubin e deputeteve me fillim prej ora 12:00 do ta mbaje seancën publike me temë ” Gjinitë dhe mediat”

Gjatë seancës do të prezantohen rezultatet nga hulumtimi i pyetjeve gjinore në lajmet bombastike në televizionet kombëtare dhe nga hulumtimi për mënyrën e shfaqjes dhe përfaqësimit të grave dhe burrave me mostër nga spotet televizive reklamuese dhe spotet të shënjuara  ” transmetim pa pagesë”. Njëkohësisht, do të jenë të prezantuara edhe disa dokumente relative të Këshillit Evropian, të cilat Këshilli i radiodifuzionit i përkthen edhe në gjuhen maqedonase.Accessibility

Accessibility