Viti 2018

Blerje të pajsijes së ITK – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 26.11.2018, në ora 11:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Mirëmbajtje dhe servisim të pajsijes së ITK të Agjencisë, Shpallje nr.24/2018 – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 08.10.2018, në ora 11:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë линк


Material i imët i informatikës, Shpallje nr.25/2018, – data e paraparë, si afat i fundit për dorëzim i ofertave është, 12.10.2018 година, në ora 10:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Derivate për nevojat e Agjencisë , Shpallje nr.21/2018, – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave, respektivisht hapjen e tyre është 12.10.2018 година, në ora 12:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Shërbime botuese për nevojat e Agjencisë, Shpallje nr.23/2018, – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave, respektivisht hapjen e tyre është 08.10.2018, në ora 12:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Mirëmbajtje dhe servisim të veturave zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Shpallje nr.23/2018 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave, respektivisht hapjes publike të ofertave është 01.10.2018, në ora 12:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Furrnizim me pajisje të ITK, Spallje nr.05/2018, Procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave, respektivisht hapjes publike të ofertave është 26.09.2018, e hënë në ora 12:00

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Shërbime të byros së përkthimit, Shpallje nr.20/2018, Procedurë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave, është 28.09.2018,  e premte, në ora 12:00

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link

 

Material i imët i informatikës, Shpallje nr.17/2018, Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë, si afat i fundit për dorëzim i ofertave është 16.08.2018, e enjte (në ora 11:00).

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Telefoni fikse, Shpallje nr.16/2018,  Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë, si afat i fundit për dorëzim i ofertave është 16.08.2018, e enjte, (në ora 12).

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Certifikim për ISO (ISO) – (9001:2015) Shpallje nr.19/2018,  Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë, si afat i fundit për dorëzim i ofertave, respektivisht hapjes publike të ofertave është 30.07.2018, në ora 10:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për ndarjen e lejes për radioemetim në nivel shtetëror, Shpallje nr.18/2018, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është 30.07.2018, e hënë (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Mirëmbajtje e sistemit të monitorimit, Shpallje nr.04/2018, Procedurë e hapur, – data e paraparë, si afat i fundit për dorëzim i ofertave, respektivisht hapjes publike të ofertave është 06.08.2018, në ora 10:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link


Transferimi i të dhënave nga lokacionet e largëta,  Shpallje nr.03/2018, Procedurë e hapur, – data e paraparë, si afat i fundit për dorëzim i ofertave, respektivisht hapjes publike të ofertave është 26.07.2018, në ora 12:00.

Furrnizimi publik mund të merret në këtë link

 

Pije dhe nevoja për kuzhinë, Shpallje nr.14/2018, Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është 17.05.2018, e hënë (deri në orën 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Material për zyre, Shpallje nr.13/2018, Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është 14.05.2018, e hënë (deri në orën 13:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Mirëmbajtje e ueb faqes, Shpallje nr.15/2018, Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është 14.05.2018, e hënë (deri në orën 11:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Mirëmbajtje të higjinenës në hapsirat e Agjencisë, Shpallja nr.12/2018, Procedurë me këkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzim të ofertave – 07.05.2018, deri në ora 12:00)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Mjete higjienike, Shpallja nr.11/2018, procedurë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave është  13.04.2018 në ora 11:00.

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


ISO (ISO) – (9001 2015), Shpallja nr.10/2018,  Procedurë me këkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzim të ofertave – 23.03.2018 e premte, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Тonerë për aparatet e printimit dhe kopjimit , Shpallja nr.08/2018,  Procedurë me këkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzim të ofertave – 15.03.2018, e enjte (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Shërbim nga Agjencia e punësimeve të përkohshme, Shpallja nr.02/2018, Procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzim të ofertave – 12.03.2018 , e hënë, (në ora 09:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Trajnime të specializuara për teknologji informative, Shpallja nr.05/2018,  Procedurë me këkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzim të ofertave – 02.03.2018 e premte,  (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive, Shpallja nr.01/2018,  Procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzim të ofertave – 01.03.2018 , e enjte, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Shërbime financiare – të sigurimit, Shpallja nr.07/2018,  Procedurë me këkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzim të ofertave – 02.03.2018 e premte, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Studim për përcaktimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit public për leje të emetimit televiziv në nivel shtetëror përmes multipleksit digjital terrestrial, Shpallja nr. 06/2018,  Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 19.02.2018, e hënë, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Bileta aeroplani, Shpallja nr.04/2018,  Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 16.02.2018 e premte,  (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Certifikat digjital, Shpallja nr.03/2018,  Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 12.02.2018 , e hënë, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Shërbime të revizionit, Shpallja nr.02/2018,  Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 02.02.2018 e premte, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Softuer për antivirus , Shpallja nr.01/2018,  Procedurë me kërkesë për mbledhje të ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 01.02.2018 , e enjte, (në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë linkAccessibility

Accessibility