02.12.201KRD i shqiptoi TV Sitel masën vërejtje me shkrim me kërkesë që ajo të publikohet, shkaku i mosrespektimit të drejtës së përgjigjes dhe të korrigjimit

SHKUP, 2.12.2011 –  Në vazhdimin e sotëm të dytë të Mbledhjes së 19-të, KRD i shqiptoi masën vërejtje me shkrim me kërkesë që ajo të publikohet televizionit “Sitel”, shkaku i shkeljes së të drejtës së përgjigjes dhe të korrigjimit në lidhje me kërkesën e SHA Ngrohtorja (Toplifikacija) – Shkup.Accessibility

Accessibility