1

17.04.2013: konkurs për ndarjen e 1 (një) leje për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive, për emetimin dhe transmetimin e servisit programor të radios në nivel shtetëror

 Vendim për të shpallur konkurs.

– Dokumentacionet e konkursit- Kushtet e pësrgjithshe.

– Fletë paraqitje për pjesëmarje në konkurs.