23.04.2013 – Njoftim deri te televizionet në lidhje me mënyrën e futjes së reklamave në ekran të ndarë

Të shpeshta janë reaksionet e qytetarëve në Këshillin i Raduiodizuzionit, të cilëve u pengon kur reklamat në ekran të ndarë (pop – up) futen në programet ashtu  që mbulojnë pjesë të rëndësishme të ekranit, ndonjëherë duke e mbuluar  titërmin e  përkthimit të  ndonjë kanali të huaj  që televizionet i transmetojnë  si ofertë programore të veten.

 

Në këtë drejtim, Këshilli i ndërmendend televizionet  në obligimet e nenit 99 të Ligjit për veprimtari radiodifuzive, sipas së cilës reklamat duhet të futen në programet e transmetuesve.

 

Në mënyrë me çka nuk do të komprometohet integriteti i vlerës së programit, si dhe të drejtat e autorit dhe bartësit e tjerë të të drejtave të programit.

 

Njëkohësisht, dëshirojmë që tu rikujtojmë se edhe kjo mënyrë e reklamimit hynë në limitin e lejuar prej 12-të minutash në një kohë reale (neni 93 paragrafi 3 nga LRD)

 

Presim që insertimi i reklamave në ekran të ndarë të përputhet me Ligjin.Accessibility

Accessibility