Këshilli i radiodifuzionit dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës në Tetovë nënshkruan marrëveshje për bashkëpunim

Tetovë, 19.12.2013– Zhvillimi i bashkëpunimit në kornizat e organizimit të aktiviteteve të përbashkëta, si, seminare, konferenca, punëtori, po ashtu edhe përgatitja dhe organizimi i aktiviteteve të tjera që janë në funksion të interesave të përbashkëta,

janë fushat e parapara në Marrëveshjen e bashkëpunimit që e nënshkruan Kryetari i Këshillit të radiodifuzionit Dr. Zoran Trajçeski dhe Rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës Prof. Dr. Vullnet Ameti, në hapësirat e Rektoratit të Universiteit Shtetëror të Tetovës.

Marrëveshja e bashkëpunimit në mes KRD-ës dhe USHT-ës është rezultat I nevojës së zhvillimit dhe përparimit të marrëdhënieve në mes të këtyre institucioneve.Accessibility

Accessibility