1

Politika e kualitetit

Politikën e kualitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuelemund ta merrni këtu.