Propozoni shenjë për shënjimin e plasimit të prodhimeve në programe ( 5 nëntor – 5 dhjetor 2014 )

Në kuadër të diskutimit publik për Draft – udhëzimin për dyshimin e dispozitave për pasimin e prodhimeve (5 nëntor – 5 dhjetor 2014) Agjencia i fton të gjithë të interesuarit që të japin propozime për paje të mundshme të shenjës

me çka radiodifuzerët do ti shënojnë programet në të cilat ka plasim të prodhimeve.

Si ide të mundshme, iu tregojmë shembuj nga disa shtete:Accessibility

Accessibility