U mbajt punëtoria me temë “Kuadri rregullator evropian dhe parimet për hartimin e një listë të ngjarjeve me rëndësie të madhe”

Shkup, 07.11.2014– Më datë 07 nëntor 2014 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbajti punëtori në lidhje me kuadrin rregullator evropian dhe parimet për hartimin e një listë të ngjarjeve me rëndësie të madhe për shoqërinë,

në drejtim të plotësimit të obligimit ligjor të Agjencisë të përcaktoje listë me ngjarje kombëtare dhe ndërkombëtare me rrëndësi të madhe për shoqërinë (me të drejta ekskluzive për transmetim).

Me fjalë përshëndetëse në këtë takim u drejtuan edhe Drejtori i Agjencisë d-r Zoran Trajçevski dhe z. Shandor Spahieviç, lider i grupit (IPA TAIB 2009), ndërsa me prezantime u paraqiten m-r Jelena Surçulija – Milojeviq, eksperte për të drejtat e mediave dhe d-r Snezhana Trpevska, eksperte për regulativë mediatike. Në punëtori u fol për kuadrin rregullator evropian, parimet në bazë të cilave udhëheqin organetrregullatoreevropiane gjatë formulimit të listave me ngjarje me rëndësie të madhe, kuadri rregullator maqedonas për ngjarjet me rëndësi të veçantë.Accessibility

Accessibility