Takim i mbajtur në lidhje me Draft – Rregulloren për përmbajtjen dhe formen e paraqitjes për evidentim në regjistrin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe të regjistrimit të vërtetimeve të pakove programore/servise

Shkup, 06.11.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbajti takim (diskutim publik) me operatorët e rrjetëve të komunikacionit elektronik publik, qëllimi i së cilës ishte operatorët të japin vërejtje, qëndrime si dhe propozime për Draft

– Rregulloren për përmbajtjen dhe formen e paraqitjes për evidentim në regjistrin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe të regjistrimit të vërtetimeve të pakove programore/servise.

 

Sjellja e kësaj Draft-Rregullore, del nga nevoja për pajtueshmërinë e Rregullorës aktuale për regjistrimin e pakos servisi programor i operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik me dispozitat e Ëigjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, si dhe për shkak implementimit të nenit 141 paragrafi 13 nga Ligji i njejtë.Accessibility

Accessibility