Analiza e strukturës së të punësuarve në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel për vitin 2014

Shkup, 20.10.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përpiloi Analizën e strukturës së të punësuarve në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel për vitin 2014, e cila përmban të dhëna për numrin e përgjithshëm e të punësuarve në shërbimin publik dhe në radiostacionet dhe televizionet komerciale në nivel shtetëror, rajonal dhe lokal.

Këto të dhëna janë të analizuara nga aspekti i statusit (marrëdhënie e rregullt e punës ose të angazhuar me honorar), gjinisë dhe arsimit e të punësuarve të angazhuar në çdo segment të tregut televiziv dhe të radios.

Analiza e strukturës së të punësuarve në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel për vitin 2014 mund të merret në këtë link:

Analiza e strukturës së të punësuarve në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel për vitin 2014.Accessibility

Accessibility