15 radiodifuzerë nuk e kanë plotësuar obligimin për dorëzimin e raportit vjetor për plotësimin e obligimeve nga leja për emetim të televizionit ose radios

Shkup, 12.04.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj të gjithë radiodifuzerëve lidhur me obligimin nga neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume, respektivisht në afatin e paraparë ligjor (31 mars 2016) nuk e kanë dorëzuar deri te Agjencia, raportin me shkrim për realizimin e obligimeve të përcaktuara me lejen për emetim të TV ose Radios, e as informatë për mjetet teknike përmes të cilave emetohet ose ritransmetohet shërbimi i tyre programor në RM ose jashtë vendit.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se 15 radiodifuzerët në vijim nuk e kanë plotësuar këtë obligim ligjor : SHTR Kanal 5 Plus SHPKNJP; TV Hana Mevlan SHPKNJP Kumanovë; SHTR TV Dibra SHPKNJP Dibër; TV Çegrani-Media SHPKNJP f.Çegran-Gostivar; TV Art Artan SHPK Tetovë; RTD Araçina Xhavi SHPKNJP f.Haraçinë; SHTR Siti Radio SHPKNJP Shkup; RADIO RRAPI Komuna e Veleshtës SHPKNJP; Radio Ohrid SHPK Ohër; SHTR Klub FM SHPK Shkup; SHTR RTV Drini SHPKNJP Strugë; Shoqëria për radiodifuzioni DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë; SHTR Shoqëria B-97 SHPKNJP Manastir; TV Sonce SHPKNJP Prilep dhe TV Studio TERA Mangovski Zoran Manastir SHPKNJP.

Raportet nga mbikëqyrjet e realizuara mund të merren në këto linke:

– SHTR Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup

– TV Hana Mevlan SHPKNJP Kumanovë

– SHTR TV Dibra SHPKNJP Dibër

– TV Çegrani-Media SHPKNJP f.Çegran-Gostivar

– TV Art Artan SHPK Tetovë

– SHTR Araçina Xhavi SHPKNJP f.Haraçinë

– SHTR Siti Radio SHPKNJP Shkup

– RADIO RRAPI Komuna e Veleshtës SHPKNJP

– Radio Ohrid SHPK Ohër

– SHTR Klub FM SHPK Shkup

– SHTR RTV Drini SHPKNJP Strugë

– Shoqëria për radiodifuzioni DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë

– SHTR Shoqëria B-97 SHPKNJP Manastir

– TV Sonce SHPKNJP Prilep

– TV Studio TERA Mangovski Zoran Manastir SHPKNJPAccessibility

Accessibility