Agjencia realizoi monitorim të prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 18 radiodifuzerëve

Shkup, 27.09.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorim të prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 18 shërbimeve programore: Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i parë programor RAM1, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i tretë programor RAM3, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i parë programor RTM1, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i dytë programor RTM2, TV Alfa SHPKNJP Shkup, Nasha TV SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup, TV Alsat-M SHPK Shkup, TV ART SHPK Tetovë, TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup, TV Nova SHPKNJP Shkup, TV Shenja SHPKNJP Shkup, TV Sitel SHPKNJP Shkup, TV Sonce SHPKNJP Shkup, TV Telma SHPKNJP Shkup, TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip, Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup dhe Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip,

Raportet e mbikëqyrjeve të realizuara kanë të bëjnë me periudhën nga data 12 deri më 21 shtator 2016 dhe të njëjtat mund të ndërmerren në këto linke:

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM3

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM2

TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Alfa SHPKNJP Shkup

TV Telma SHPKNJP Shkup

TV Alsat-M SHPK Shkup

TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

Nasha TV SHPKNJP Shkup

TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

TV ART SHPK Tetovë

TV Nova SHPKNJP Shkup

TV Shenja SHPKNJP Shkup

TV Sonce SHPKNJP Shkup

Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup

Radio Kanal 77 SHPKNJP ShtipAccessibility

Accessibility