Komisioni i përkohshëm propozoi inicimin e dy sanksioneve për kundërvajtje – vërejtje si dhe një gjobë

Shkup, 10.10.2016. – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve me shkrim nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 18 shërbimeve programore, në periudhën nga 22 shtatori e deri më 01 tetor 2016, dorëzoi deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele 3 propozime për inicimin e procedurave për kundërvajtje, për shkeljen e nenit 75-b të Kodit Zgjedhor.

Të gjitha propozimet mund të merren në linket më poshtë:

Propozimet e Komisionit të përkohshëm për shqiptimin e masës ndaj:

Propozim për shqiptim të masës së vërejtjes ndaj ТV Аlfa SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptim të masës së vërejtjes ndaj ТV NOVA SHKPNJP Shkup

Propozim për shqiptim të masës – gjobë ndaj ТV SITEL SHPKNJP Shkup

Propozimet e Komisionit të përkohshëm për mosshqiptimin e masës ndaj:

 Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RAM 2

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Alfa SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Sitel SHPKNJP Shkupе

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Telma SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Alsat-M SHPK Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Nasha TV SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Nova SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV ART SHPK Tetovë

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Shenja SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Sonce SHPKNJP Prilep

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radio Kanal 77 SHPKNJP ShtipAccessibility

Accessibility