Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të 22 shërbimeve programore për periudhën nga data 21 e deri më 30 nëntor 2016

Shkup, 06.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor të 22 shërbimeve programore.

Me mbikëqyrjen janë përfshirë: Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i parë programor RAM1, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i tretë programor RAM3, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i parë programor RTM1, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i dytë programor RTM2, TV Alfa SHPKNJP Shkup, Nasha TV SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup, TV Alsat-M SHPK Shkup, TV ART SHPK Tetovë, TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup, TV Nova SHPKNJP Shkup, TV Shenja SHPKNJP Shkup, TV Sitel SHPKNJP Shkup, TV Sonce SHPKNJP Shkup, TV Telma SHPKNJP Shkup, TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip, Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip, TV Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup, TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup, Radio Ros Metropolis SHPK Shkup dhe Radio Antena 5 SHPK Shkup.

Raportet e shkruara nga mbikëqyrjet e realizuara kanë të bëjnë me periudhën prej 21 e deri më 30 nëntor 2016 dhe të njëjtat mund të merren në linket e mëposhtme:

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

TV Alsat-M SHPK Shkup

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

TV Telma SHPKNJP Shkup

TV Alfa SHPKNJP Shkup

TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

TV Sonce SHPKNJP Prilep

Nasha TV SHPKNJP Shkup

TV Nova SHPKNJP Shkup

TV ART SHPK Tetovë

TV Shenja SHPKNJP Shkup

TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup

TV Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup

TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

Radio Antena 5 SHPK Shkup

Radio Ros Metropolis SHPK ShkupAccessibility

Accessibility