Hulumtimi i arsimimit mediatik te popullata e rritur në Republikën e Maqedonisë

Shkup, 30.12.2016. – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është përpiluar Hulumtim i arsimimit mediatik te popullata e rritur në Republikën e Maqedonisë.
Hulumtimi është realizuar përmes një ankete të realizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë, në një ekzemplar reprezentativ prej 1523 personave të moshës prej 16 e më tepër viteve, mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility