Të ndërpriten sulmet ndaj gazetarëve

Shkup,16.01.2017. – Televizioni Star e njoftoi Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, se raportuesja e televizionit ka qenë e quajtur “prostitutë gazetareske” në rrjetin social Facebook, nga ana e një bartësi të funksionit publik.

Agjencia i dënon të gjitha format e nënçmimit si dhe ofendimet verbale ndaj gazetarëve duke apeluar që të respektohet dinjiteti i profesionit të gazetarit si dhe dinjiteti personal i profesionistëve mediatik.Accessibility

Accessibility