Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj TV KANAL 5 – neni 48 nga LSHMAA (ndalesat e veçanta)

Shkup, 01.06.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me detyrë zyrtare realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj punës së SHTR TV KANAL 5 SHPKNJP Shkup, më saktë emisionin “Vo centar” me Vasko Eftov të emetuar më 21 maj 2017, me qëllim që të konstatohet nëse është bërë shkelje e nenit 48 nga LSHMAA.

Me mbikëqyrjen e realizuar nuk janë konstatuar shkelje të ndalesave të veçanta nga neni 48 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Raportin mund ta merrni në këtë linkAccessibility

Accessibility