Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor i TV Kompani 21-M

Shkup, 07.10.2017. – Gjatë monitoriit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2017, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele te TV Kompani 21-M, konstatoi emetim të reklamimit të paguar politik gjatë emisionit debatues, që është në kundërshtim me nenin 76 paragrafi 4 i Kodit zgjedhor.

Reklamimi i paguar politik është emetuar në një edicion të programit të veçantë informativ “Klik plus” (emision debatues), të transmetuar më datë 4 tetor 2017.

Raportin mund ta merrni në këtë link:

TV Kompani 21-M neni 76 paragrafi 4 nga Kodi zgjedhor – 07.10.2017Accessibility

Accessibility