Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në TV Alfa

Shkup, 13.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2017, te TV Alfa konstatoi emetim të materialeve me rezultate të hulumtimit të mednimit publik në lidhje me pjesmarrësit e procesit zgjedhor, pas skadimit të afatit të përcaktuar ligjor për këtë.

Rezultatet e hulumtimit të mendimit publik në lidhje me pjesmarrës në procesin zgjedhor, janë publikuar më datë 10 dhe 11 tetor, në kuadër të TV magazinës “Alfa Skop”, në bllokun informativ të titulluar “Lajme zgjedhje”.

Raportin mund ta merrni në këtë link:

TV Alfa neni 77 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor – 13.10.2017  Accessibility

Accessibility