Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në RAM 1

Shkup, 30.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të shërbimit programor të Ndërmarrjes publike të Radiotelevizionit të Maqedonisë, Radio e Maqedonisë – Shërbimi i parë programor (RAM 1), konstatoi se gjatë heshtjes zgjedhore, Shërbimi i parë programor (RAM 1) ka emetuar dy deklaratatë një bartësi të funksionit shtetëror, që është në kundërshtim me Kodin zgjedhor.

Raportin mund ta merrni në këtë link:

–  neni 76-b paragrafi 3 nga Kodi zgjedhorAccessibility

Accessibility