Mbikëqyrje kontrolluese ndaj TV DIBRA dhe HEPI RADIO

Shkup, 26.12.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj punës së TV DIBRA dhe HEPI RADIO, me qëllim që të konstatohet nëse radiodifuzerët i kanë publikuar në programin e tyre, të dhënat për strukturën pronësore, , redaksionë dhe për burimet e financimit gjatë vitit të kaluar dhe nëse janë dorëzuar inçizimet deri te Agjencia.

 

Mbikëqyrja konstatoi se radiodifuzerët kanë vepruar sipas dispozitave ligjore.

Raportet mund të merren në këto linke:

TV DIBRA – nenio 15 paragrafi 3 nga Ligji për mediume – 26.12.2017

HEPI RADIO – neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për mediume – 26.12.2017Accessibility

Accessibility