Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj TV Kanal 5 – neni 48 nga LSHMAA (ndalesat e veçanta)

Shkup, 23.07.2018.  – Pas parashtresës së marrë, Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj emisionit aktual-informativ “Samo vistina”, të emituar në TV Kanal 5 më 16 korrik 2018. Mbikëqyrja u realizua me qëllim që të konstatohet nëse gjatë emisionit është bërë shkelje e nenit 48 nga LSHMAA, më saktë nëse nga ana e mysafires së ftuar në emision është bërë fjalim nxitës që paraqet formë të nxitjes së prishjes së dhunshme të rendit kushtetues..

Me mbikëqyrjen nuk është konstatuar shkelje.

Raporti mund të merret në këtë link: ТV Kanal 5 (neni 48 nga LSHMAA) – 23.07.2018

 Accessibility

Accessibility