Masë e vërejtjes ndaj TV Zdravkin – Mbrojtja e publikut të mitur

Shkup, 15.08.2018. –   Për shkak të mosrespektimit të rregullës për mbrojtjen e personave të mitur është shqiptuar masa e vërejtjes ndaj TV Zdravkin nga Velesi. TV Zdravkin në kuadër të shërbimit të vet programor, ka emetuar disa programe artistike (filma kinematografik), pa e aplikuar sinjalizimin paralajmërues për mbrojtjen e personave të mitur gjatë emetimit të tyre.

Radiodifuzerit i është dhënë afat kohor prej 30 ditëve që të përshtas punën e vet sipas LSHMAA dhe Rregullores së Agjencisë për mbrojtjen e personave të mitur.

Masa e shqiptuar mund të merret në linkun:

ТV Zdravkin (neni 50 paragrafi 3 nga LSHMAA) – 15.08.2018Accessibility

Accessibility