Agjencia miratoi Udhëzuesin për prezantim mediatik gjatë referendumit

Shkup, 17.08.2018. – Në mbledhjen e sotme të 34-të, Këshilli i Agjencisë e miratoi Udhëzuesin për prezantim mediatik gjatë referendumit.

Në këtë dokument janë të shënuara rregullat për radiodifuzerët komercial dhe për shërbimin publik të radiodifuzioni, në lidhje me mënyrën e raportimit dhe prezantimit mediatik në emisionet e informimit ditor, programet e vecanta informuese dhe programet e tjera, rregullat për shpalljen e rezultateve të hulumtimit të mendimit publik, propagandës së paguar publike, informimit gjatë ditës së heshtjes së referendumit.

Udhëzimi për prezantim mediatik gjatë referendumit mund të merret në këtë link

 Accessibility

Accessibility