Takim ndërmjet trupave rregulluese të Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë

Shkup, 26.10.2018. – Sot në hapësirat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, drejtori i Agjencisë d-r Zoran Trajçevski realizoi takim bilateral me përfaqësues nga trupi rregullator për mediume elektronike të Republikës së Maqedonisë (CEM).

Në takim u bisedua për më shumë çështje dhe përvoja praktike të të dy rregullatorëve nga puna e tyre e përditshme me theks të veçantë të zhvillimit të arsimit mediatik.

Njëherë u konstatua se ekziston një bashkëpunim i mirë ndërmjet të dy vendeve, në sferën e rregullimit mediatik, por se ka edhe më tutje hapsirë për avancim të mëtejshëm të këtij bashkëpunim.Accessibility

Accessibility