Agjencia realizoi mbikëqyrje programore ndaj operatorit Skupi Kable

Shkup, 22.11.2018. –  Ndaj operatorit Skupi Kable nga Shkup, është realizuar mbikëqyrje e rregullt programore në lidhje me respektimin e obligimeve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimin e shërbimeve programore që operatori i ritrasnmeton Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar mosrespektime të LSHMAA.

Raporti mund të merret në linkun:

 

Skupi Kable Кабле (neni 64 paragrafi 2, neni 141 nga LSHMAA) – 21.11.2018Accessibility

Accessibility