Mbikëqyrje programore ndaj operatorit KANAL 16

Shkup, 30.11.2018. –  Ndaj operatorit KANAL 16 nga Resnja është realizuar mbikëqyrje e rregullt programore në lidhje me respektimin e obligimieve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimit të shërbimeve programore që operatori i ritransmeton. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA

Raporti i mbikëqyjres mund të merret në linkun:

KANAL 16 – (neni 16 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 30.11.2018Accessibility

Accessibility