Lajmërim për takim në lidhje me tekstin e punës për Strategjisë për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele nga viti 2019 deri në 2023 – 25.12.2018

Shkup, 24.12.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele më datë 25 dhjetor 2018 (e martë), në ora 12:00, organizon takim në të cilin do të shqyrtohet teksti i punës së Strategjisë për trupin rregullues për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën nga viti 2019 deri më 2023 Takimi do të realizohet në hapësirat e Agjencisë, salla e konferencave – kati i dytë.

Agjencia i fton të gjithë të interesuarit që me mendimet dhe propozimet e tyre në lidhje me versionin e punës së Strategjisë, të dorëzojnë në contact@avmu.mk, më së voni deri më 25.01.2019.

 Accessibility

Accessibility