Mbikëqyrje kontrolluese ndaj katër radio stacioneve

Shkup, 20.12.2018. – Pas mbikëqyrjes së radiove Metropolis dhe Antena 5 në lidhje me respektimin e obligimeve për publikimin e impresumit, dhe radiove Rosa-AB dhe Sportsko radio në lidhje me respektimin e obligimeve për sigurimin e informatave në dispozicion të shfrytëzuesve, u konstatua se katër radiot kanë vepruar sipas masës së shqiptuar paraprake.

Raportet nga mbikëqyrjet mund të merren në linket:

RA Metropolis (neni 14 paragrafi 1 nga LM) – 20.12.2018

Radio Antena 5 (neni 14 paragrafi 1 nga LM) – 20.12.2018

Rosa-AB (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 20.12.2018

Sportsko radio (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 20.12.2018

 Accessibility

Accessibility