Neser në mensnatë përfundon publikimi i rezultateve nga anketat

Shkup, 10 tetor  2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele I rikujton radiodifuzerët se në përputhje me Kodin zgjedhor, rezultatet nga hulumtimi I mendimit publik në lidhje me Zgjedhjet lokale 2021, mund të publikohen mësë voni pesë ditë para datës të përcaktuar për mbajtjen e zgjedhjeve, respektivisht mësë voni deri në orën 24 të datës 11 tetor 2021.

Gjajtë publikimit të rezultateve nga hulumtimi I mendimit publik lidhur me pjesëmarësit në procesin zgjedhor, mediumet janë të detyruar që të përmesin të dhëna për emrin e porpositësit kush e ka kërkuar dhe e ka paguar hulumtimin, institucioni I cili e realizoi hulumtimin, ndryshimin e metodologjisë, madhësia dhe struktura e  egzemplarit të hulumtuar dhe periudha kur është realizuar hulumtimi.

Rezultetet e hulumtimit të mendimit publik, në atë ditën e zgjedhjeve nuk kanë të drejtë të publikohen para mbylljes së vendë votimeveAccessibility

Accessibility