16 dhe 17 tetori janë ditë të heshtjes zgjedhore

Shkup, 14 tetor 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i njofton të gjithë radiodifuzerët se nga 16 tetori, deri në ora 19:00 me 17 tetor, vlejnë rregullat për heshtje zgjedhore.

Gjatë heshtjes, mediat vazhdojnë të raportojnë mbi procesin zgjdhor, por përfundojnë të gjitha format e përfaqësimit mediatik zgjedhor, të pjesëmarësve në fushatën zgjedhore.

Sipas Kodit zgjdhor, për prishjen e heshtjes zgjedhore vlen çdo informacion, fotografi, material audio dhe audiovizuele lidhur me ose të pjestarë të cilët marin pjesë në zgjedhje, çrdo lloj forme e përfaqësimit medatik të cilët janë të hapur ose të fshehur në funksion në fushatën e së cilëve mund të ndikojnë në vendimin e votuesve, të dhëna me të cilën zbulohet identiteti i subjekteve politik o/ose persona të përfshirë në incidente ose paregullsi në ditën e zgjedhjeve, si dhe deklarata të kandidatëve në procesin zgjedhor në organet e qeverisë.Accessibility

Accessibility