Ballafaqimi me gjuhën e urrejtjes në fokus të takimit të katërt publik të ASHMA-së

 Shkup, 21 dhjetor 2023 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele sot mbajti takimin e fundit publik për këtë vit, në të cilin drejtori Dr. Zoran Trajçevski I cili bëri një përmbledhje të aktiviteteve të realizuara në përputhje me Programin vjetor të punës në tre muajt e fundit.

Të pranishmit patën rastin të dëgjojnë për aktivitetet që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e kryer të radiotransmetuesve, operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik, botuesve të mediave të shkruara, ofruesve të ASHMA-së me kërkesës, masat e vendosura për paralajmërim publik, aktivitetet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar.

 Me kërkesë të televizioneve kombëtare tokësore Kanal 5 dhe Telma, në takim u hap një debat për trajtimin e gjuhës së urrejtjes në media dhe hapësirën online. Mendimet dhe qëndrimet u ndanë nga disa palë të interesuara në botën e medias dhe konkluzioni i përgjithshëm është se duhet të punohet në parandalimin e gjuhës së urrejtjes, e cila është e pranishme në të gjitha sferat e jetës shoqërore, përfshirë mediat, e veçanërisht në portalet e internetit. platforma për ndarjen e videove dhe shërbime të tilla si YouTube dhe platforma të tjera ku përmbajtja krijohet pa përgjegjësi editoriale dhe filtrim të përmbajtjes së publikuar.

Të gjithë të pranishmit u pajtuan që angazhimi për parandalimin e veprimeve të tilla duhet të vazhdojë dhe institucionet duhet të krijojnë një sistem për reagim në kohë për të gjitha rastet kur në hapësirën e internetit vërehet përmbajtje me gjuhë të urrejtjes.

Në takim u ndanë edhe konkluzionet nga takimi i fundit i Rrjetit për Luftimin e Gjuhës së Urrejtjes në Media, anëtare e të cilit është edhe Agjencia. Ndër të tjera, u ra dakord që në fillim të vitit 2024 të nënshkruhet Memorandumi i Rrjetit, i cili do të funksionalizojë aktivitetet në periudhën e ardhshme, për të shfrytëzuar periudhën para procesit zgjedhor kur është fjala nxitëse në media dhe rrjete sociale ku  më së shpeshti regjistrohen. Sekretariati i Qeverisë ka bërë të ditur se aktivitetet e Rrjetit janë përfshirë në Strategjinë e re për periudhën 2024-2028 dhe në të janë paraparë mjete financiare, të cilat mund të përdoren për të mbështetur punën e Rrjetit.

Prezantimi mund të meret në linkun më poshtë

Realizimi i aktiviteteve sipas Programit vjetor për punë të ASHMAS-së

  • Zoran Trajçevski, drejtor i ASHMA-së


Accessibility

Accessibility