Shpenzimet e Drejtorit të Agjencisë për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2023

Shkup, 12 janar 2024 – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, në pajtim me përkushtimin për transparencë dhe llogaridhënie dhe duke ndjekur praktikën e krujuar për çdo gjashtë muaj të publikon shpenzimet e drejtorit dr.Zoran Trajçevski, e informon opinionin për sa vijon:

Drejtori Trajçevski gjatë kryerjes së detyrës në periudhën nga data 01.07.2023 – 31.12.2023  ka bërë shpenzime në vlerë të përgjithëshme prej 237.207,00  denarë,  sipas pikave në vijim:

  1. Shpenzime për reprezentacion (shërbime katering me përfaqësues të ambasadeve, anëtarë të Këshillit të Agjencisë dhe partnerë afarist) – 123.390,00 denarë.
  2. Celular zyrtar–– 16.185,00 denarë
  3. Shpenzime gjatë udhëtimeve jashtë vendit–– 97.632,00 denarë (25.610,00 denarë për bileta avioni dhe dhe 72.022,00 denarë për akomodim në hotel dhe shpenzime të udhëtimit).


Accessibility

Accessibility