Teksti i pastruar i Udhëzimit për transmetuesit për Zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare 2024

Shkup, 26 prill 2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme të 19-të miratoi Udhëzim për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për transmetuesit për zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare të vitit 2024.

Dokumenti sqaron ndarjen e minutave të reklamimit politik me pagesë  (kohëzgjatja totale maksimumi 8 minuta për orë reale transmetimi) që ndahen mes dy kandidatëve pjesëmarrës në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ndarja e kohës në lajmet e Shërbimi Publik dhe ndarja e kohës për përfaqësim politik falas në kanalin parlamentar.

Agjencia përpunoi Tekst të Pastruar me të gjitha ndryshimet dhe plotësimet në Udhëzimin për Transmetuesit për Zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare të vitit 2024, i cili gjendet në këtë  link.Accessibility

Accessibility