Raport nga mbikëqyrja e përfaqësimit mediatik zgjedhor të TV Klan Macedonia

Shkup, 24 prill 2024 – Gjatë mbikëqyrjes të përfaqësimit meditik zgjedhor të programit të TV Klan Macedonia, transmetuar në periudhë prej 23 deri 24 prill 2024, Agjencia konstatoi shkelje të nenit 76-b paragrafi 3, dhe në lidhje me nenin 69-a paragrafi 2 nga Kodi zgjedhor.

Gjatë traportimit në periudhën e heshtjes zgjedhore në raundin e parë  të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Presidenciale 2024, televizioni në disa programe/përmbajtje të tij ka transmetuar informacione dhe materiale audiovizuele që kanë të bëjnë ose në të cilat marrin pjesë pjesëmarrësit në zgjedhje.

Raporti nga monitorimi i pasqyrimit mediatik zgjedhor të TV Klan Macedonia është në linkun.Accessibility

Accessibility