Mbikëqyrja e përfaqësimit mediatik zgjedhor të TV Alfa

Shkup, 02 maj 2024 Gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të programit të TV Alfa, transmetuar më 25.04.2024, Agjencia konstatoi shkelje të nenit 75-f, paragrafit 1 të Kodit Zgjedhor.

Gjatë raundit të dytë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet Presidenciale 2024, TV Alfa në orët reale ka transmetuar program nga ora 08:00 deri në orën 9:00, nga ora 10:00 deri në orën 11:00, nga ora 11:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 12:00 deri në orën 13:00, ka transmetuar më shumë se 4 minuta reklamë politike me pagesë për kandidatin për president, të mbështetur nga partia politike VMRO-DPMNE.

Raporti nga mbikëqyrja mbi mbulimin mediatik zgjedhor të TV Alfa mund ta gjeni në linkun



Accessibility

Accessibility