image_pdfimage_print

Njoftim për publikun

Shkup, 9 gusht 2022 –  Në lidhje me incidentin e djeshëm mes personave të punësuar në Ndërmarrjen Publike „Higjiena komunale“- Shkup dhe ekipit të gazetarëve në TV Klan, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele thekson se të gjithë duhet të sillen me dinjitet dhe devotshmëri sidomos gjatë kryerjes së detyrave në punën e tyre.[…]

Mbikëqyrje e rregullt programore mbi TV Kanal 5

Shkup, 28 korrik 2022. – Аgjencia ka kryer kontroll mbikëqyrës programor mbi TV Kanal 5 për të përcaktuar nëse transmetuesi ka vepruar sipas Vendimit për masën e marrë paralajmërim publik,dërguar për mosrespektim të detyrimit për vendosjen e prodhimeve. Mbikëqyrja tregoi se transmetuesi ka vepruar në pajtim me detyrimet ligjore.[…]

Mbikëqyrje e rregullt programore mbi operatorët Kabel, Kombo 2003 dhe Skrembl

Shkup, 28 korrik 2022 – Mbi operatorët Kabel nga Strumica, Kombo 2003 nga Kumanova dhe Skrembl nga Novo Sello është kryer mbikëqyrje e rregullt programore për rregullat e titrave, regjistrimin e shërbimeve programore në Agjencion dhe detyrimin e operatorëve të ORRPKE-së në paketën programore të cilën e ritransmetojnë detyrimisht dhe pa pagesë për të siguruar shërbime programore të transmetuesit publik radiodifuziv.Gjatë mbikëqyrjeve nuk janë konstatuar shkelje.[…]

NJOFTIM PËR PUBLIKUN

Shkup, 4 gusht 2022 – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dënon pengimin e ekipit gazetaresk të TV Alfa, për të përcjellë ngjarjen me rastin e përkujtimit të festës së Ilindenit më 2 gusht në Meçkin Kamen në Krushevë.[…]

Mbikëqyrje e rregullt dhe kontrolluese kundrejt pesë operëve

Shkup, 27 qershor 2022. – Kundrejt operatorëve Pet Net, Transhpejd Trejd, Inel Internacional dhe Globalsat është kreyer mbikyrje e  rregullt programore për rregullat titërim, regjistrimi i serviseve programore në Agjenci dhe obligimi i operatorëve të RRPKE në pakon programore të cilin e remetojnë detyrimisht ta transmetojnë Shërbimin programorë publik. Gjatë mbikëyrjes nuk u konstatuan shkelje[…]

Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt TV Era, TV M, TV MTM, TV Star, TV Shutel dhe TV Tera

Shkup, 26 qershor 2022. – Mbikëqyrje e rregullt programore pë respektimin e rregullave gjatë emetimit të komunikacioneve komerciale audiovizuele, mbojtja e  publikut minoren, shfrytëzimi i shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar dhe votim nëpërmjet telefonit, emetim i lojave të fatit dhe eigurimi i kuizeve ose forma të tjera të pjesëmjes me dhurata është kryer kundrejt TV Era, TV M, TV MTM, TV Star, TV Shutel dhe TV Tera[…]Accessibility

Accessibility