image_pdfimage_print

Neser në mensnatë përfundon publikimi i rezultateve nga anketat

Shkup, 10 tetor  2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele I rikujton radiodifuzerët se në përputhje me Kodin zgjedhor, rezultatet nga hulumtimi I mendimit publik në lidhje me Zgjedhjet lokale 2021, mund të publikohen mësë voni pesë ditë para datës të përcaktuar për mbajtjen e zgjedhjeve, respektivisht mësë voni deri në orën 24 të datës 11 tetor 2021[…]

U publikua Raportit i dytë nga monitorimi i raportimit mediatik për Zgjedhjet lokole

Shkup, 1 tetor 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përgatiti Raportin e dytë nga monitorimi i mediave raportuese për Zgjedhjet lokale në periudhën parafillimit të kampanjës zgjedhore  (nga 1 deri 26 shtator 2021 ). Në raportë është analizuar programi 24-orësh në MRT1 në gjashtë televizione komerciale në nivel shtetëror-TV 24 Vesti, TV Alsat-M, TV Alfa, TV Kanal 5, TV Sitel, dhe TV Telma[…]

Rregulla të reja të çmimoreve për reklamim të paguar politik

Shkpu, 17 shtator 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i informon radiodifuzerët që me sjelljen e ndyshimeve të reja dhe plotësimin e Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare nr.215 nga 16.09.2021) përcaktohet mënyrë e re të listave të çmimeve për emetimin reklamimit të paguar politik (PPP) i cili do të aplikohet dhe për Zgjedhjet lokale 2021, për shkak të të cilave është paraparë afati shtesë për dorëzimin e listave të çmimeve[…]

Është shpallur Raporti i parë i informimit të monitorimi për Zgjedhjet lokale 2021

Shkup, 9 shtator 2021 –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përgatiti Raportin e parë nga monitorimi i informimit të mediave për Zgjedhjet lokale në periudhën para fillimit të fushatës zgjedhore( nga 7 deri 31 gusht 2021).Raporti përmban analizë për 24-orë e programeve të kanaleve të para televizive të shërbimit publik -MRT1 dhe të gjashtë televizioneve komerciale në nivel shtetëror që kanë transmetim javor mbi 10%-TV 24 Lajme, TV Alsat-M, TV Alfa, TV Kanal 5, TV Sitel dhe TV Telma[…]Accessibility

Accessibility