PUBLIKOHET RAPORTI I DYTË MBI PREZENTIMIN MEDIATIK PARAZGJEDHOR NGA 8 MARS DERI MË 3 PRILL

Shkup, 16 prill 2024  –  Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele sot publikoi Raportin e dytë nga monitorimi i  prezentimit mediatik për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, për periudhën nga 8 mars deri më 3 prill 2024. MMe monitorimin u përfshinë shërbimet programore të nëntë televizioneve kombëtare – TVM1; TVM2; TV Аlsat-М; ТV Аlfa; ТV Кanal 5; ТV Sitell; ТV Тelma; ТV 24 Vesti dhe TV 21-М, me foks në shtesat e edicioneve qendrore të lajmeve[…]

NJOFTIM PUBLIK

Shkup, 12 prill 2024 – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dënon rietiketimin dhe diskreditimin e TV Kanal 5 në njoftimin e sotëm të kryetarit të partisë politike E Majtë  Dimitar Apasiev në rrjetin social Facebook[…]

TRANSMETUESIT NUK DUHET TË TRANSMETOJNË RPP ME TË MITUR

Shkup, 9 prill 2024  – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, me monitorimin e prezentimit zgjedhor mediatik për Zgjedhjet Presidenciale 2024, ka konstatuar se në kundërshtim me nenin 76 paragrafi 3 të Kodit Zgjedhor, në reklamat politike me pagesë të kandidatëve për kryetar Stevo Pendarovski dhe Bujar Osmani marrin pjesë të mitur[…]

NJOFTIM PUBLIK

Shkup, 7 prill 2024 – Në lidhje me rastin e gazetarit Furkan Saliu, Agjencia e Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuele i bën thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme që menjëherë, gjegjësisht për një kohë sa më të shpejtë të zbardhë rastin dhe të informojë publikun për arsyet e arrestimit të tij[…]

Përmbajtje TV që do të përshtaten për personat me aftësi të kufizuara gjatë kohës së Zgjedhjeve 2024

Shkup, 3 prill 2024 – Në përputhje me detyrimin nga Kodi Zgjedhor,  Shërbimi publik radiodifuziv, gjegjësisht shërbimi programor i Parë dhe i Dytë i televizionit të Maqedonisë dhe shërbimet programore televizive private në nivel shtetëror që do të publikojnë reklama politike me pagesë, kanë detyrim gjatë raportimit për zgjedhjet, një edicion të lajmeve dhe një përmbajtje të transmetuar në periudhën nga ora 16.00 deri më 24.00, për ta përshtatur atë për personat me aftësi të kufizuara shqisore[…]

U mbajt panel diskutimi kushtuar reklamimit politik dhe integritetit të zgjedhjeve

Shkup, 3 prill 2024 – Në organizim të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe Fondacionit ndërkombëtar për sistemet zgjedhore (IFES) sot u mbajt panel diskutimi „Reklamimi politik dhe integriteti i zgjedhjeve“. Qëllimi i aktivitetit ishte inkurajimi i një dialogu institucional për sfidat e integritetit zgjedhor në lidhje me reklamimin politik[…]Accessibility

Accessibility